Aikido savez Srbije

×


Početna
Knjige Manifestacije

Правилници

Статут Аикидо Савеза Србије


Пословник о раду скупштине Аикидо Савеза Србије


Пословник о раду скупштине Аикидо Савеза Србије 26.12.2020


Пословник о раду управног одбора Аикидо Савеза Србије


Правилник књиге чланова


Извод превода о смислу Дан – ранга, Аикикаи Хомбу


Правилник о звањима инструктора – арбитара по правилнику Хомбу


Правилник напредовања за децу


Правилник за напредовања старији за Кју


Правилник за 1, 2, 3 и 4 Дан


Правилник о минимуму услова за Дан


Хомбу правилник за Дан са временским интервалима


Правилник такси полагања за Кју и Дан


Правилник о рангирању клубова


Правилник о условима и критеријумима за финансирање манифестација и пројеката из буџетских средстава


Правилник о номенклатури стручних занимања и звања


Правилник о стручном раду


Спортска правила


Правилник антидопинг деловања


Дисциплински правилник© Aikido savez Srbije 2021.