×


Početna
Knjige Manifestacije

NOVOSTI 2019.

Aikido Trofej Beograda 2019-te godine

Aikido savezu Beograda u njegovoj tradicionalnoj manifestaciji Trofeja, suorganizator je bio Aikido savez Srbije

Ova je bilo 18. po redu izvođenje ove manifestacije. Sa velikim zadovoljstvo konstatujemo da je bila izvrsna sa dobrim odzivom učesnika i u divnoj atmosferi. Ono što je najvažnije a to su mlađe

Hvala svima koji su bili i vidimo se ponovo 2020. godine.

Učesnici

Trening
Trening
Trening

Letnji kamp Vrnjačka Banja 2019-te godine

Letnji kamp, održan po 17 put, od toga 10. za redom u Vrnjačkoj Banji.

Održano je testiranje za Kyu i Dan, pri čemu je pokazan zavidan nivo.

Kao i uvek bilo je gostiju sa strane Crne Gore, Mađarske, Hrvatske i Čekoslovačke.

Njih oko 70 otišlo je zadovoljno i reklo je vidimo se iduće godine.

Učesnici

Izveštaj sa seminara na lokalnoj televiziji

Trening
Trening
Predstavljanje na televiziji
Predstavljanje na televiziji
Predstavljanje na televiziji
Trening
Trening

Drage Aikidoke.
Deleći moje lično zadovoljstvo sa vama, delim i fotose sa događaja KAGIMIBIRAKI – 2019.


Opterećenje je u svakom vidu otići u Japan samo ovom prilikom ali sam smatrao da je to trenutak u životu svakog aikidoke koji dođe na taj nivo, da je u obavezi prema Srpskom aikidou i samom sebi da prisustvuje tome činu.

Susreo sam više značajnih Shihana, pričao sa njima. Zadovoljstvo je bilo prići gromadi kao što je Tada Hiroshi i pitati ga dali se seća Beograda 1974., seminara koji sam organizovao sa njim i kada je bio gost kod mene kući na ručku. Samo je prozborio nešto kao Hm. Kada sam mu reko da sam došao na svečanost da primim diploma 7.Dan – / Nanadan /, prozborio je nešto kao Ooo!. U toku ceremonije sedeo sam sa Wilko Vreismanom Gen.Sekretarom IAF i tom prilikom smo razgovarali o više interesantnih tema.

Bilo je preko tri stotine učesnika svečanosti i druženja na kraju uz sake i slatkiše, nakon toga, kruna svega je prijem diploma od Došua u njegovoj kući što je posebna čast i zadovoljstvo. Barem to svečano uručenje je do sada prvi put učinjeno, kome drugom nego pioniru Aikidoa kod nas. Mislio sam da to tako treba da bude i zato sam učinio taj napor, na kraju bilo je zadovoljstvo moje.

Odavanje počasti precima - kamiza no rei
Dodela diplome
Svečanost i slavlje
Službena ceremonija

Dear Aikido.
By sharing my personal satisfaction with you, I share photos from the event KAGIMIBIRAKI - 2019.

The burden is in every way to go to Japan only on this occasion, but I thought that this is the moment in the life of every Aikidoca that comes to that level, that it is obliged to the Serbian Aikido and to himself to attend this act.

I met more important Shihan, talked to them. It was a pleasure to see a thunderbolt like Tada Hiroshi and ask him if he remembered Belgrade in 1974, a seminar I organized with him and when he was guest at my house at lunch. He just read something like Hm. When I told him that I had come to the ceremony to receive Diploma 7.Dan - / Nanadan /, he pronounced something like Ooo !. During the ceremony, I sat with Wilko Vreisman, General Secretary of the IAF, and on that occasion we discussed more interesting topics.

There were over three hundred participants in the ceremony and socializing in the end with sake and sweets, after which, the crown of everything was the reception of the diploma from Doshu in his home which is a special honor and pleasure. At least that solemn ceremony was done for the first time, to someone else than the Aikido pioneer in our country. I thought that it should be so, and that's why I did it, in the end, it was my pleasure.© Aikido savez Srbije 2021.