×
×
×


Početna
Knjige Polaganja Manifestacije

Manifestacije i seminari u 2018

Februarski susreti
Datum: 24, 25 Februar, 2018
Mesto: Beograd
Paoli Corallini 7Dan Shihan i Mirko Jovandić 6 Dan Shihan

Stručni seminar za instruktore
Datum: 11 Mart, 2018
Mesto: Beograd
Mirko Jovandić 6Dan Shihan

Seminar
Datum: 23, 24 Mart, 2018
Mesto: Mako i Bekescsaba
Mirko Jovandić 6Dan Shihan

Seminar
Datum: 28, 29 April, 2018
Mesto: Podgorica
Mirko Jovandić 6Dan Shihan

Majski susreti
Datum: 19, 20 Maj, 2018
Mesto: Beograd
Mirko Jovandić 6Dan Shihan

Letnji Kamp
Datum: 15 – 23 Jula, 2018
Mesto: Vrnjačka Banja
Mirko Jovandić 6Dan Shihan

Seminar
Datum: 5, 6 Oktobar, 2018
Mesto: Mađarska
Mirko Jovandić 6Dan Shihan

Oktobarski trofej Beograda
Datum: 27, 28 Oktobar, 2018
Mesto: Beograd
Yoshimitsu Yamada 8Dan Shihan, Robert Le Vourch 6Dan Shihan

Seminar
Datum: 17, 18 Novembar, 2018
Mesto: Podgorica
Mirko Jovandić 6Dan Shihan

Decembarsko polaganje za stepene
Datum: 22 Decembar, 2018
Mesto: Beograd
Mirko Jovandić 6Dan Shihan

© Aikido savez Srbije 2018.