Aikido savez Srbije

×


Početna
Knjige Manifestacije

NOVOSTI 2016.

International Aikido seminar - Međunarodni Aikido seminar

Hiroyuki Sakurai - Shihan 6th dan Aikikai Hombu dojo - Japan

Prvi Aikido trening, učitelj - instruktor Mirko Jovandić, imao je 08.01.1967.godine.

Nije bilo prilike da se ovaj seminar organizuje u prvom kvartalu 2017.

Internacionalni Seminar 3 - 4 Decembra 2016.godine, je povodom navršavanja 50 godina rada našeg učitelja.

Zahvaljujmo se Aikikai Hombu Dojo na razumevanju i delegiranju Hiroyuki Sakurai Shihan ovim povodom.

Seminar je bio u svakom pogledu dobar. Uzelo je učešće u dva dana 178 učesnika

Iz inostranstva bilo je učesnika iz Austrije, Mađarske, Moldavije, Rumunije, Bugarske, Hrvatske i C.Gore.

Majski susreti iz redovnog programa ASS 2016

Majki susreti održani 07 i 08.05.2016. u S.C.Šumice i S.C.Olimp - Zvezdara

Učesnika u dva dana bilo 65, a redovno su bili i gosti iz Hrvatske i C.Gore. Podeljene su diploma novim majstorima sa predhodnog polaganja. U svemu je ova manifestacija bila uspešna, bilo je i druženja nakon završetka.

Letnji kamp Aikido saveza Srbije 2016.

Kamp u urganizaciji ASS je održan do 23 do 31 jula, kao i predhodnih godina u Vrnjačkoj Banji u Hotelu Zvezda. Ovaj kamp je bio po kazivanju učesnika veoma dobar. Posetili su nas i radili sa nama iz organizacije koju vodi Saša Obradović njih desetak i bilo je lepo, a učinjena je i uzvratna poseta njima jer sui oni imali svoj Kamp gotovo u istom period. Bilo bi dobro da ovakva praksa se nastavi i u buduće. Takođe i ovoga puta bilo je oko 20 polagača što iz Srbije, C.Gore i Mađarske. Obrađeno sve što je planirano a problema nije bilo. Vidimo se sledeći put, tako govore uglavnom svi koji su učestvova.

Očekujemo vašu participaciju i učešće uz zadovoljstvo.

Februarski susreti 2016

Ovi susreti 2016. bili su jedni od najposećenijih susreta do sada.
Problem je bio organizovati rad u sali ASS koji zadovoljava istovremeni rad do pedese učesnika istovremeno, tako da je moralo da se radi po grupama jer je prvog dana bilo oko 90 učesnika.
Inače u dva dana bilo ih je 106 učesnika gde je vrlo značajan broj bio iz Hrvatske i C.Gore.
Program je odrađen u celosti uz zadovoljstvo svih učesnika.

Februarski seminar u Mađarskoj 2016.

Za sve godine prisutnosti u Mađarskoj, ovo je prvi put da domaćin bude Dunajuvaroš.
Kao svuda i ovde je bila dobra posećenost seminara. Svi učesnici su izrazili veliko zadovoljstvo obrađenim temama, kroz ispoljenu pozitivnu energiju i angažman.


© Aikido savez Srbije 2021.